Nova zloženka o zeleni infrastrukturi

Botanični vrt Univerze v Ljubljani in Nacionalni inštitut za biologijo sta v okviru projekta Life Naturaviva pripravila novo zgibanko o zeleni infrastrukturi kot podpori biodiverziteti v urbanih okoljih. Le-ta obsega vse površine poraščene z zelenjem – rastlinami, ki jih ureja in zanje skrbi človek. Je v mesto ujeta oblikovana narava. Ob pravilnem načrtovanju in vzdrževanju lahko zelena infrastruktura pomembno pripomore k ohranjanju in večanju biodiverzitete.

V zloženki Zelena infrastruktura – podpora biodiverziteti izvemo kaj vse predstavlja zeleno infrastrukturo v urbanem okolju, kakšen je njen pomen ter kako s pravilnimi ukrepi biodverziteto ohraniti ali jo celo povečati. Zloženka je bila natisnjena v 10.000 izvodih, elektronsko verzijo zloženke pa si lahko ogledate na naši spletni strani.

Spodnja fotografija: Drevored malega jesena (Fraxinus ornus) na Slovenski cesti v Ljubljani; zgornja fotografija: Novo mesto.

Avtorica obeh fotografij je Blanka Ravnjak.