Ljubljansko barje na poštnih znamkah

Pošta Slovenije je izdala že več deset znamk z motivi rastlinskih in živalskih vrst, značilnih za Ljubljansko barje, z motivi bogate kulturne dediščine in pomembnih osebnosti, ki so tam iskale svoj navdih. Z namenom predstaviti zgodbo o pokrajini Ljubljanskega barja na nekoliko drugačen način, smo v knjižici Ljubljansko barje na poštnih znamkah zbrali znamke, povezane z Barjem. Na njih so predstavljeni izbrani motivi odličnih ilustratorjev in fotografov, ob izdaji posameznih znamk pa so bili objavljeni tudi njihovi opisi, ki nam ponujajo podrobnejši pogled na barjansko ravnico. Knjižico je izdal Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje v 1.000 izvodih, elektronsko verzijo knjižice pa si lahko ogledate tudi na spletu.