Narava v novembru v Kozjanskem regijskem parku

V Kozjanskem parku smo izdali nov plakat o naravi in biodiverziteti našega zavarovanega območja za mesec november 2019.

Zaradi vse nižjih temperatur mnoge žuželke v tem času iščejo toplejše suhe kotičke za prezimovanje. Opazimo jih na fasadah objektov, tudi v svojih domovih. Nočno aktivne vrste pri tem moti nočna osvetlitev ulic in objektov. Občina Kozje, ki se v celoti nahaja znotraj Kozjanskega regijskega parka, je v preteklih letih zasenčila reflektorje, ki osvetljujejo cerkve, ulično razsvetljavo pa posodobila, da res osvetljuje le prostor pod njimi. November je tudi čas, ko so kozjanski slapovi zaradi odpadlega listja še toliko lepši.

Plakate lahko trenutno vidite na 34 lokacijah na biosfernem območju Kozjansko in Obsotelje, in sicer na številnih osnovnih šolah, zdravstvenih domovih, knjižnicah, občinah in upravnih enotah.