Nova razstava Ekosistemi Slovenije in biodiverziteta

Pripravili smo novo razstavo na roll-up panojih z naslovom Ekosistemi Slovenije in biodiverziteta. Na osmih panojih so predstavljeni osnovni ekosistemi, ki jih najdemo v Sloveniji: gozd, kulturno krajino, visokogorje, naselja, celinske vode, mokrišča, morje in podzemlje. Eden od razlogov za tako bogato biodiverziteto v Sloveniji je njena lega, saj se nahaja na stičišču štirih velikih geografskih regij: alpske, panonske, dinarske in sredozemske.

Prvi razstavi sočasno gostujeta v Kulturnem domu Mlinše in na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, na spletni strani pa si lahko ogledate elektronsko verzijo panojev.