Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje praznuje

Ljubljansko barje smo kot območje izjemne naravne in kulturne dediščine začeli prepoznavati šele v zadnjih nekaj desetletjih. Preteklost tega močvirnega območja je več kot dvesto let vezana predvsem na poskuse ukrotitve narave z bolj ali manj posrečenimi projekti izsuševanja, pridobivanja kmetijskih zemljišč in gospodarskega izkoriščanja.

Prvi poskusi zavarovanja narave na Barju so se pojavili že v začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja, Vlada Republike Slovenije pa je kar nekaj desetletij kasneje, 9. oktobra 2008, sprejela Uredbo o Krajinskem parku Ljubljansko barje, ki je začela veljati 12. decembra 2008.

Manj kot leto kasneje, 9. julija 2009, je bil v Uradnem listu RS objavljen še Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje, ki je pričel veljati naslednji dan. Začetki niso bili lahki, a se je trud obrestoval – danes je v javnem zavodu zaposlenih 13 ljudi – 5 redno zaposlenih in 8 projektnih sodelavcev na projektih PoLJUBA, LIFE NATURAVIVA in Sava TIES, ki upravljajo z zavarovanim območjem in se hkrati s svojim delom trudijo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine.

 

Avtorja fotografij: Karel Oskar Dolenc (zgornja) in Barbara Vidmar (spodnja).