Junijski plakat o biodiverziteti v Kozjanskem parku

V Kozjanskem parku smo izdali drugi plakat o naravi in biodiverziteti našega zavarovanega območja za mesec junij. Na vsakem plakatu želimo predstaviti nekoga, ki lepo skrbi za določeno rastlinsko ali živalsko vrsto. Kot naravi prijaznega lastnika kozjanske zemlje v mesecu juniju predstavljamo družino Novak, ki skrbno varuje eno najlepših lip v parku – lipa je uvrščena med drevesne naravne vrednote državnega pomena.
Plakate lahko trenutno vidite na 27 lokacijah na biosfernem območju Kozjansko in Obsotelje, in sicer na številnih osnovnih šolah, zdravstvenih domovih, knjižnicah, občinah in upravnih enotah.