Izdali smo brošuro o biodiverziteti

Biodiverziteta in njen pomen za človeštvo sta premalo prepoznani vrednoti in zato premalo cenjeni. Izdali smo brošuro, da bi biodiverziteto približali vsem, ki jo še premalo poznajo. Pomembno je, da se zavedamo, da biodiverziteto potrebujemo in katere nevarnosti ji pretijo. Skupaj jo bomo lažje varovali. Urednica brošure je Marjana Hönigsfeld Adamić, avtorja besedila pa Danilo Bevk in Marjana Hönigsfeld Adamić.

Na koncu brošure vas čaka čisto pravi strip – Groza bele noči!

Brošura je prosto dostopna na tej povezavi. Tiskane izvode pa bomo razdelili tekom naslednjih let na različnih aktivnosti projekta Life Naturaviva.