Vidra

Med vsemi 13 vrstami vider, kolikor jih živi po svetu, ima evrazijska vidra (Lutra lutra) najobsežnejše življenjsko območje (areal razširjenosti): srečamo jo od iglastih gozdov Karpatov do panonskih ravnic in celo morske obale tako na severu kot na jugu evropske celine.