Glive

Po nekaterih navedbah naj bi bilo na svetu kar 1,5 milijona vrst gliv. To je res izjemna biodiverziteta! Med njimi so nekatere vrste, ki štejejo med največje organizme na svetu. Glive so pomembne za razkroj organskega materiala in mineralizacijo ter za oskrbo rastlin z vodo in minerali. Prav tako so pomembne v biotehnologiji, prehranski industriji in medicini.