Nove zastave s sporočilnimi vrstami projekta Life Naturaviva

Biodiverziteta so različne vrste organizmov. Med pestrim naborom visoke slovenske biodiverzitete smo izbrali tiste, ki so nosilci sporočil za svoje življenjsko okolje. Le kako bi jim lahko bolje izbrali mesto, kjer bodo te »sporočilne vrste« široko oznanjale, kot v obliki čudovitih ilustracij na zastavah? Sporočilne vrste so izbrali naravni parki – projektni partnerji; izbrane vrste simbolizirajo posamezen park in njegova prizadevanja za varstvo narave. Ilustracije so avtorsko delo Jurija Mikuletiča in ilustracija jabolke je avtorsko delo ge. Zagorke Simić, za oblikovanje in izvedbo zastav pa je poskrbel Inštitut Lutra.

Izbrane so bile naslednje sporočilne vrste:

Smrdokavra (po goričko »upkač«) se hrani z velikimi žuželkami, ki jih lahko najde v mozaični kulturni krajini, značilni za Krajinski park Goričko; sestavljajo jo visokodebelni sadovnjaki, ekstenzivni travniki, mejice in kolovozi.

Močvirska logarica (močvirski tulipan) je široko prepoznavna vrsta na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje; poznajo jo tako domačini kot obiskovalci, med katerimi so tudi tujci, ki se vsako leto vračajo na ogled cvetočih rastlin. Ogrožena je zaradi izginjanja rastišč – ekstenzivnih vlažnih travnikov na Ljubljanskem barju.

Rjavi medved živi v okoliških gozdovih Cerkniškega jezera – gozdovih Javornikov, Slivnice, Menišije, to je območje Notranjskega regijskega parka; je ena od trojice najbolj karizmatičnih evropskih živalskih vrst. Zato je opazovanje medveda v naravnem okolju tudi zelo zanimiv in najhitreje rastoč »turistični produkt« notranjskega območja.

Gams in triglavska roža sta simbolni vrsti slovenskega alpskega sveta. Skupaj nas spominjata na legendo o nepremagljivem Zlatorogu (belem gamsu z zlatimi rogovi); iz kapljic njegove krvi je zrasla triglavska roža, roža mogota, ki je ozdravila ranjenega Zlatoroga. Obe vrsti sta predstavnici visokogorskega sveta in simbola Triglavskega narodnega parka vse od razglasitve leta 1981. Ogroženi sta zaradi podnebnih sprememb in številnih človekovih dejavnosti v gorskem svetu.

Kozjansko jabolko: S številnimi projekti je Kozjanskemu regijskemu parku uspelo oživiti travniške visokodebelne sadovnjake jablan in hrušk. Z zasaditvijo visokodebelnih sadnih dreves v okolici osnovnih šol in sadnih drevoredov v številnih krajih po Kozjanskem izobražujejo in vzgajajo nove rodove, ki bodo znali ceniti tradicijo in delo nekdanjih sadjarjev. Travniški sadovnjaki so značilen element slovenske kulturne krajine, hkrati pa poseben habitat, ki vzdržuje visoko biodiverziteto predvsem žuželčjih in ptičjih vrst.

Vidra: LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, je edina nevladna organizacija v partnerstvu projekta LIFE NATURAVIVA. Zaščitni znak zasebnega zavoda in hkrati živalska vrsta, ki ji namenja največ raziskovalnih, izobraževalnih in ozaveščevalnih dejavnosti, je evrazijska vidra (Lutra lutra), po kateri se je tudi poimenoval.