Nova biodiverzitetna podoba vozila JZ Kozjanski park

Naravo Kozjanskega parka označuje izjemno visoka stopnja biotske pestrosti, popisi in monitoringi iz leta v leto še daljšajo sezname rastlinskih in živalskih vrst. Javni zavod Kozjanski park se v okviru projekta LIFE Naturaviva udejstvuje v aktivnostih na področju promocije in izobraževanja o biodiverziteti in z ozaveščanje o raznolikosti življenja na različnih območjih v parku in njegovi okolici. V ta namen bo služil tudi kombi parka z novo biodiverzitetno obleko!