Narava Kozjanskega parka decembra

Tudi v zadnjem mesecu tega leta smo v Kozjanskem parku izdali plakat o naravi in biodiverziteti našega zavarovanega območja. Plakate lahko trenutno vidite na 35 lokacijah na biosfernem območju Kozjansko in Obsotelje, in sicer na številnih osnovnih šolah, zdravstvenih domovih, knjižnicah, občinah in upravnih enotah.

Navadna bodika ali božje drevce je vedno zelen grm ali redkeje drevo, ki je v decembru najbolj opazna. Temno zeleni listi in živo rdeči jagodasti plodovi mnoge pritegnejo. In marsikdo si zaželi vejico božjega drevca v vazi, v adventnem venčku ali na grobu svojca. Pretirano »izkoriščanje« v preteklosti je obstoj bodike ogrozil in zato je bila uvrščena med zavarovane rastlinske vrste. Seveda pa lahko odrežemo vejico iz grma, ki ga imamo posajenega pri domači hiši, kapelici ali križu. Mnogi domačini na kozjanskem imajo svojo bodiko, ki pri hiši uspeva že več generacij. Zaradi njihovega skrbnega ravnanja so mnoge med njimi zrasle v lepa drevesa, ki dosegajo kriterije za uvrstitev med pomembno drevesno naravno dediščino – med drevesne naravne vrednote.