Kozjanski park v januarju

Tudi v letu 2020 smo že izdali plakat o naravi Kozjanskega parka v mesecu januarju.

Januarski plakat o kozjanski naravi je zaradi zimskega štetja vodnih ptic bogatejši prav z njimi. In netopirji, ki sedaj med zimskih spanjem v jamah potrebujejo predvsem mir. Franci Černelč z družino živi na toplem pobočju v okolici Pišec. Pri hiši mu uspevata dve za Mediteran značilni drevesni vrsti – vednozelena cipresa in črničevje. Hrani v bližini najden zob Megalodona, orjaškega morskega psa, ki je plaval v nekdanjem Panonskem morju. Skrbijo za razmnoževalno mlako dvoživk, netopirje v kleti, ptice v svojem travniškem sadovnjaku in celo kač ne preganjajo. Še krave so tu bolj srečne – med drugim že kot telički dobijo svojo igračo. Kako se na prijazen način dogovoriti s kuno, da se preseli iz podstrešja pa naj ostane skrbno varovana družinska skrivnost.

Plakate lahko trenutno vidite na več kot 30 lokacijah na biosfernem območju Kozjansko in Obsotelje, in sicer na številnih osnovnih šolah, zdravstvenih domovih, knjižnicah, občinah in upravnih enotah.

Avtor zgornje fotografije vodomca je Dušan Klenovšek.