Mejice

Mejice so nepogrešljiv element kulturne krajine, saj povečujejo število rastlinskih in živalskih vrst. Mnoge živalske vrste v mejicah najdejo hrano, skrivališča in zatočišča ter varen prostor za gnezdenje.