Mokrišča

Mokrišča

Ekosistemi
V mokriščih je izjemna pestrost življenja. Ta dragocena okolja imajo pomembno vlogo pri zadrževanju vode in zmanjševanju poplav. Okroglolistna rosika…
Neživi dejavniki

Neživi dejavniki

Ekosistemi
Neživi dejavniki, kot na primer močan veter, vplivajo tudi na biodiverziteto. Organizmi se lahko prilagodijo tudi na najbolj ekstremne pogoje,…
Mejice

Mejice

Ekosistemi
Mejice so nepogrešljiv element kulturne krajine, saj povečujejo število rastlinskih in živalskih vrst. Mnoge živalske…