Ekosistemske storitve

Ekosistemi nam zagotavljajo številne storitve, ki se jih največkrat sploh ne zavedamo. Ena od njih je opraševanje, ki nam zagotavlja hrano. Od opraševanja, ki ga opravijo žuželke je odvisnih približno 4/5 divjih in kmetijskih rastlin.