Ekstenzivni travniki

Ena izmed značilnosti ekstenzivnih travnikov poleti je, da na njih mrgoli živali. Nekatere opazimo, ko se spreletavajo s cveta na cvet, večina med bilkami živi prikrito življenje, kot ta travniška vešča v jutranji rosi.