Kozjanski park v aprilu

V aprilu smo na plakatu izpostavili Planinsko društvo Lisca Sevnica, ki že desetletja bdi nad nahajališčem Clusijevega svišča – Gentiana clusii (encijan po domače) na Svetem Lovrencu (722 metrov visok vrh v osrčju posavskega hribovja, nad vasjo Okroglice), ki je znan po uspevanju te simbolne visokogorske rastline.

Plakata za mesec aprila zaradi preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2) nismo natisnili in obesili na stalne lokacije, smo ga pa vseeno pripravili, saj narava nikoli ne počiva.