Izdelava gnezdilnice za čebele samotarke

Opraševanje rastlin je proces, ki je ključnega pomena za obstoj življenja, kot ga poznamo danes. V kopenskih ekosistemih opraševalci zagotavljajo opraševanje in posledično oploditev rastlin. S tem omogočajo oskrbo s hrano in ohranjajo biotsko raznovrstnost tako rastlin kot živali. Med opraševalci so najbolj poznane domače oziroma medonosne čebele (Apis mellifera), ki jih v toplih mesecih slišimo brneti ob čebelnjakih in sadnih drevesih. V Sloveniji in širši okolici je posebej cenjena in znana slovenska avtohtona kranjska čebela ali kranjska sivka (Apis mellifera carnica), ki predstavlja podvrsto medonosne čebele. Domače čebele še zdaleč niso edini opraševalci v naravi. Poleg domačih, medonosnih čebel, je v Sloveniji bilo najdenih preko 500 drugih vrst divjih čebel, ki imajo pri opraševanju rastlin nepogrešljivo vlogo. Njihovo število v zadnjih letih hitro upada. Poleg pomanjkanja hrane, zastrupitev s pesticidi, raznih bolezni jih ogroža tudi pomanjkanje primerih mest za gnezdišča.

Divjim opraševalcem lahko pomagamo v neposredni bližini našega doma. Poleg ohranjanja bogate paše z pisanim cvetjem in pestrega nabora vrtnih rastlin lahko izdelamo in namestimo tudi preprosta zatočišča v katerih si lahko divji opraševalci namestijo svoja gnezda. Te tako imenovane ”žuželnjake” oziroma ”gnezdilnice” lahko izdelamo kar iz ostankov naravnih materialov, ki jih najdemo v vsakem domu in z povsem osnovnim orodjem. Izdelavo preproste gnezdilnice za čebele samotarke vam predstavljamo v spodnjem videoposnetku.

Avtor besedila, videa in fotografije: Tomaž Koltai