Nutrije

Biodiverziteto poenostavljeno opišemo s številom vrst. A več vrst ni vedno dobro. Nutrije so nova (tujerodna) vrsta v Sloveniji, a to ne izboljšuje stanja naše, domorodne biodiverzitete.