Biodiverziteta suhega travnika na obrobju Ljubljane

V okviru projekta Life Naturaviva smo na suhem travniku v Rojah na obrobju Ljubljane (blizu Šentvida) postavili tri informativne table o biodiverziteti suhih travnikov. Omenjeni travnik ima Botanični vrt Univerze v Ljubljani v najemu že od leta 2002. Na njem se izvaja in-situ varstvo rastlinskih vrst in vsako leto se pobira semena vrst za trajno semensko banko avtohtonih rastlinskih vrst.

Na omenjenem travniku je evidentiranih od 120-150 rastlinskih vrst, pri čemer jih je kar nekaj uvrščenih na Rdeči seznam ogroženih in zavarovanih rastlinskih vrst (npr. kukavičevke – zabeležili smo 12 vrst, Gladiolus illyricus…). Travnik je košen le enkrat letno in sicer šele takrat, ko vse rastline odcvetijo in semenijo. S takšnim načinom upravljanja se je v zadnjih letih populacija vrste G. illyriicus bistveno povečala.

Vsem obiskovalcem in mimoidočim so od letošnjega leta naprej na voljo informativne table, na katerih si lahko preberejo zakaj in kako varovati biodiverziteto suhih travnikov ter katere vrste opraševalcev in rastlinske vrste lahko opazijo na travniku v Rojah.

Vabljeni na obisk travnika, ki je najlepši od meseca maja pa do avgusta!