Neživi dejavniki

Neživi dejavniki

Ekosistemi
Neživi dejavniki, kot na primer močan veter, vplivajo tudi na biodiverziteto. Organizmi se lahko prilagodijo tudi na najbolj ekstremne pogoje,…
Mejice

Mejice

Ekosistemi
Mejice so nepogrešljiv element kulturne krajine, saj povečujejo število rastlinskih in živalskih vrst. Mnoge živalske…
Strupene gobe

Strupene gobe

Glive
Nekatere gobe so tudi strupene – tako se branijo pred plenilci. Za delovanje ekosistemov pa so enako pomembne kot nestrupene…
Glive

Glive

Glive
Po nekaterih navedbah naj bi bilo na svetu kar 1,5 milijona vrst gliv. To je res izjemna biodiverziteta! Med njimi…
Vidra

Vidra

Živali
Med vsemi 13 vrstami vider, kolikor jih živi po svetu, ima evrazijska vidra (Lutra lutra) najobsežnejše življenjsko območje (areal razširjenosti):…
Nutrije

Nutrije

Živali
Biodiverziteto poenostavljeno opišemo s številom vrst. A več vrst ni vedno dobro. Nutrije so nova…