V petek 21. maja obeležujemo Evropski dan Nature 2000. Na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko – gradu Grad, bodo obiskovalci in ljubitelji narave na ta dan imeli priložnost spoznati več o varstvenih območjih Natura 2000 in vrstah ter življenjskih prostorih, ki jih na območjih Natura 2000 aktivno varujemo.

Vodenji bosta potekali ob 11. in 13. uri. Vodi Tomaž Koltai. Vodenje je brezplačno in poteka v okviru projekta LIFE NATURAVIVA.

Informacije in prijave na tomaz.koltai@goricko.info ali na tel. št. 02 55 18 860.

Organizator / Sodelujoči