Učenci Osnovne šole Grad so v torek 23.4.2019 združili športne aktivnosti s spoznavanjem naravnega okolja. V sklopu slednjega so se udeležili predavanja o biodiverziteti največjega vodnega telesa na Goričkem – Ledavskega jezera. Spoznali ekosistemske značilnosti jezera in različne vrste ptic, rib, dvoživk, žuželk in sesalcev, nekatere od teh so našli in opazovali s spektivom.

Organizator / Sodelujoči