Na velikih slikah in v besedi so predstavljene najpogostejše invazivne tujerodne vrste: rastline in živali, ki so prisotne v Sloveniji. Z razstavo želimo prispevati k njihovi splošni razpoznavnosti v naravi in kulturni krajini, hkrati pa tudi opozoriti na nevarnosti s katerimi pretijo našim domačim vrstam in predstaviti ukrepe s katerimi lahko vsak med nami prepreči njihovo nekontrolirano širjenje.

Razstava bo na ogled od 10. septembra do 31. oktobra 2021 pred Infocentrom Triglavska roža Bled.

15.9. bo potekalo tudi kratko vodenje po razstavi in ogled tujerodnih invazivnih rastlin na terenu.

Nastala je v okviru projekta LIFE NATURAVIVA – Biodiverziteta – umetnost življenja.

Organizator / Sodelujoči