V petek, 21. maja 2021 bomo v okviru praznovanja 40-letnice Kozjanskega regijskega parka in Evropskega dneva Nature 2000 na gradu Podsreda postavili zunanjo fotografsko razstavo »Biotska pestrost je ogrožena«, kjer bodo na 10 velikih obojestranskih panojih predstavljena nasprotja, ki prikazujejo pozitivne in negativne posege človeka v naravo.

Uradno odprtje razstave bo ob Poletni muzejski noči, 19.6.2021.

Avtorica fotografij je Polona Gorišek.

Razstava bo na ogled do 31. marca 2022.