4. oktobra 2021 je Kozjanski park za učence 9. razreda OŠ Mihajla Rostoharja Krško na Grajski poti Podsreda izvedel naravoslovni dan spoznavanja biodiverzitete gozda.