4. junija 2019 smo izvedli naravoslovni dan za učence Osnovne šole Šmarje pri Jelšah in sicer smo šli na Vetrnik in spoznavali biodiverziteto suhih travnikov.