Ob svetovnem dnevu okolja smo izvedli naravoslovni dan za učence Osnovne šole Bistrica ob Sotli. Peš smo se podali na Čerčkovo domačijo in ob poti spoznavali bogato biodiverziteto Kozjanskega parka.