V petek 14.6.2019 so učenci 6.a in 6.b razreda OŠ Kuzma imeli naravoslovni dan z naslovom biodiverziteta travnikov na Goričkem. Učenci so bili aktivni na terenskem prepoznavanju značilnosti travnika kot življenjskega okolja, z igro so tekmovali pri določevanju in iskanju travniških rastlin, pozornost so namenili tudi problemu tujerodnih invazivnih vrst na travniku. Za konec so v učilnici poslušali zanimivosti o Krajinskem parku Goričko ter rešili delovni list.

Organizator / Sodelujoči