Za doživljanje narave ob vodnih ekosistemih na Goričkem so se ponovno odločili na OŠ Kuzma. Naravoslovni dan bo potekal na Hodoškem jezeru in ob potoku Mala Krka ob centru Aqualutra. Spoznavali bomo biodiverziteto celinskih voda,  od najmanjših nevretenčarjev do velikih sesalcev vidre in bobra.

Organizator / Sodelujoči

LUTRA, INŠTITUT ZA OHRANJANJE NARAVNE DEDIŠČINE