Tujerodne vrste so vrste, ki se nahajajo izven območja naravne razširjenosti oziroma območja, ki bi ga lahko dosegle z naravnim širjenjem. Od kje in na kakšen način so prišle je v nekaterih primerih znano, v drugih spet ne. Vpliv, ki ga imajo v novem okolju, je odvisen od njihove stopnje invazivnosti.  Kakšno škodo povzročajo, kako jih prepoznamo in kako ukrepamo boste izvedeli na zanimivem spletnem predavanju, kjer bodo predstavljene tudi pozitivne izkušnje na območju Triglavskega narodnega parka.

Predavala bo mag. Tanja Menegalija, strokovna sodelavka Oddelka za varstvo narave v Strokovni službi JZ TNP.

Predavanje bo na ogled in posluh od 31. maja 2021 na Facebook in Youtube strani TNP.

Vabljeni tudi na ogled razstave Invazivne tujerodne vrste, naše nezaželene sosede pred Center TNP Bohinj v Staro Fužino!

logo podpis4

Organizator / Sodelujoči