Med 3. in 6. aprilom bomo za učence OŠ Kozje, OŠ Lesično, OŠ Bistrica ob Sotli in OŠ Kapele izvedli delavnice izdelave maket bobra in obiskali njegov habitat. Delavnice bo vodila Danijela Kodrnja, biologinja Kozjanskega parka.