V upravi Kozjanskega parka v Podsredi in na terenu bomo izvedli bomo izobraževalno delavnico o bobru za OŠ Lesično.