5. oktobra 2021 je Kozjanski park za otroke skupine Sovice (5-6 let) iz vrtca Pikapolonica v Bistrici ob Sotli na Grajski poti Podsreda izvedel delavnico spoznavanja pestrosti živalskega in rastlinskega sveta gozda.