7. julija 2021 smo za udeležence mladinskega tabora Bistrica ob Sotli (stari med 9 – 14. let) ob Grajski poti Podsreda izvedli delavnico o biotski pestrosti gozda  ter nato spoznali še kolonijo malih podkovnjakov na podstrešju gradu Podsreda in si ogledali razstave Magična narava 2019, Zgodbe iz narave in Biotska pestrost je ogrožena.