9. junija 2021 smo za učence 2. razreda OŠ Bistrica ob Sotli ob Grajski poti Podsreda izvedli delavnico o biotski pestrosti gozda  ter nato spoznali še kolonijo malih podkovnjakov na podstrešju gradu Podsreda in si ogledali razstave Magična narava 2019, Zgodbe iz narave in Biotska pestrost je ogrožena.