7. junija smo za otroke vrtca Kozje izvedli delavnico na terenu o biotski pestrosti na Grajski poti Kozje.