V jesenskem času prestavimo učilnico v gozd. Tokrat za OŠ Gorišnica. Spoznavali bomo lokalno biodiverziteto gozda, pomen gozdov za življenje živih bitij ter se dotaknili ekosistemskih storitev, ki nam jih nudi gozd.

Organizator / Sodelujoči

LUTRA, INŠTITUT ZA OHRANJANJE NARAVNE DEDIŠČINE