Kozjanski park je 4. oktobra 2021  za učence 7. in 8. razreda OŠ Mihajla Rostoharja Krško na Grajski poti Podsreda izvedel naravoslovni dan spoznavanja biotske pestrosti gozda.