V času jesenskih počitnic so na gradu Grad v sklopu projekta Life Naturaviva potekali vodeni ogledi razstav o naravi Goričkega in invazivnih tujerodnih vrstah.

Na vodenjih so se obiskovalci seznanili z značilnostmi naravnega okolja Krajinskega parka Goričko in pomenom mozaične kulturne pokrajine ter ekstenzivnega kmetovanja, spoznali pa so tudi številne zavarovane rastlinske in živalske vrste, značilne za Goričko. Posebej dobro so spoznali smrdokavro, bobra in vidro.

Na zunanji razstavi invazivnih tujerodnih vrst, so obiskovalci spoznali najpogostejše vrste, ki s svojim invazivnim širjenjem v naravi ogrožajo biodiverziteto.

Vodenja so potekala v sredo, 30.10.2019.

Organizator / Sodelujoči