Vabljeni na predstavitev Ljubljanskega barja v Center TNP Bohinj, Stara Fužina, ob 19.00. Ljubljansko barje je zanimivo predvsem zaradi kompleksne sestave tal in voda ter dejstva, da je človek to okolje zelo preoblikoval. To ni več jezero, močvirje ali barje, pač pa gre za mozaično krajino, ki v svojem naročju pestuje številne živalske in rastlinske vrste. Kakšne vse zaklade, poleg visoke biotske pestrosti, še skriva ljubljansko barje, vam bo predstavila Maša Bratina iz Krajinskega parka Ljubljansko barje.

Organizator / Sodelujoči