Dijaki srednje Ekonomske šole Murska Sobota bodo v okviru projekta podjetnost in v okviru terenskega dela pri predmetu biologija in kemija obiskali izobraževalni center Aqualutra. Pripravili bomo predavanje in film o bobrih, ugotavljali ali vedo kaj pomeni biodiverziteta ter predstavili projekt LIFE NATURAVIVA.

Organizator / Sodelujoči

LUTRA, INŠTITUT ZA OHRANJANJE NARAVNE DEDIŠČINE