Za učence osnovnih šol smo tudi letos pripravili zanimivo in poučno spoznavanje štirinajstih zavarovanih območij narave. Aktivnost poteka od oktobra 2018 do aprila 2019. Letošnje naloge so tematsko obarvane, saj skoznje učenci spoznavajo vodni krog parkov.

Koordinatorji, ki pripravljajo naloge, se bodo tokrat sestali v Krajinskem parku Ljubljansko barje ter se na sestanku pogovorili o dosedanjem delu na tem področju in se dogovorili, kako bodo aktivnosti v okviru kviza za šolarje potekale v prihodnje.

Foto: Oskar Karel Dolenc

Organizator / Sodelujoči

KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE