V kulturnem domu Mlinše bo 26. 4. 2018, ob 18. uri otvoritev razstav Živa voda – od biodiverzitete do pipe in Vidra, kraljica voda. Razstavi bosta na ogled do 17. 05. 2018.

Razstava Živa voda – od biodiverzitete do pipe je eden od mnogih rezultatov istoimenskega LIFE projekta, ki je bil po izboru Evropske komisije nagrajen kot eden izmed najboljših LIFE projektov leta 2015. S problematiko slabega ravnanja z vodami, ki je posledica nerazumevanje soodvisnosti preskrbe s pitno vodo od ohranjenih vodnih ekosistemov v naravi, smo želeli seznaniti prebivalce celotne Slovenije. Razstava preko ilustracij, fotografij in zanimivih opisov predstavi skupine organizmov, ki so še posebej vezani na vodno okolje: alge, vodne nevretenčarje, ribe, dvoživke in ptice.

Razstava Vidra, kraljica voda je nastala v sklopu LIFE projekta Aqualutra (Ohranjanje populacije vidre na Goričkem – faza 1) in predstavlja evrazijsko vidro, njeno sorodstvo, habitate, razširjenost, grožnje in možne ukrepe za obnovo in ohranjanje habitatov.

Razstavi sta na ogled v sklopu projekta LIFE NATURAVIVA, postavitev razstave sta omogočila Inštitut Lutra in Kulturno društvo Mlinše.

Organizator / Sodelujoči

LUTRA, INŠTITUT ZA OHRANJANJE NARAVNE DEDIŠČINE