Zaposleni na Javnem zavodu Krajinski park Goričko smo v četrtek 29.8.2019 odprli razstavom z naslovom ”Invazivne tujerodne vrste, naše nezaželene sosede”. Z razstavo želimo obiskovalcem predstaviti najpogostejše invazivne tujerodne vrste, ki jih najdemo na Goričkem, v Sloveniji in tudi tiste, ki se lahko potencialno razširijo. Namen razstave je povečati njihovo prepoznavnost, opozoriti na vplive, ki jih povzročajo v lokalnih ekosistemih ter ukrepe s katerimi lahko preprečimo njihovo nekontrolirano širjenje.

Razstava se nahaja neposredno ob največjem gradu v Sloveniji in je prosta za ogled.

Vabljeni, da jo obiščete.

Organizator / Sodelujoči