Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran vabi v Muzej solinarstva v Krajinskem parku Sečoveljske soline na razstavo fotografij ptic jadranskih mokrišč: dr. Davorin Tome OPERJENI

Razstava bo na ogled od 4. maja 2019 do 30. 10. 2019.

Doktor bioloških znanosti Davorin Tome, zaposlen na Nacionalnem inštitutu za biologijo v Ljubljani, se ukvarja s področjem ekologije in preučuje večinoma ptice.

Na tej povezavi najdete zloženko, pripravljeno v okviru fotografske razstave.

Organizator / Sodelujoči