Na gradu Podsreda si lahko od 6. maja 2020 dalje ogledate tudi zanimivo razstavo EKOSISTEMI SLOVENIJE IN BIODIVERZITETA.Razstava obsega devet roll-up panojev s čudovitimi fotografijami in osnovnimi podatki o življenjskih okoljih v Sloveniji. Zraven naslovnega panoja je predstavljenih osem osnovnih ekosistemov: gozd, kulturna krajina, visokogorje, naselja, celinske vode, mokrišča, morje in podzemlje.
Grad Podsreda je v mesecu maju odprt vsak dan, razen ponedeljka, med 10. in 17. uro. Razstava bo na ogled do 14. septembra 2020.