V ponedeljek, 15. marca 2021 je bila v trgovskem centru Maximus v Murski Soboti postavljena razstava Ekosistemi Slovenije in biodiverziteta.

Razstava na devetih panojih prikazuje zanimive podatke in čudovite fotografije različnih ekosistemov v Sloveniji. Ob uvodnem panoju je predstavljenih še osem, ki prikazujejo osnovne ekosisteme: kulturno krajino, naselja, gozd, celinske vode, mokrišča, morje, visokogorje in podzemlje. Vsak ekosistem je samosvoje življenjsko okolje s svojimi naravnimi pogoji in značilnimi vrstami organizmov, ki v njem živijo. Prepoznaven pečat Slovenije je visoka stopnja biodiverzitete oziroma biotske pestrosti. Eden od razlogov za tako bogato biodiverziteto v Sloveniji je njena lega, saj se ta nahaja na stičišču štirih velikih geografskih regij: alpske, panonske, dinarske in sredozemske. In ker se taka biodiverziteta nahaja na sorazmerno majhni površini, je to v evropskem merilu nekaj posebnega. Prav je, da tega zavedamo in da smo na to ponosni.

Razstava bo na ogled do 5. aprila 2021.

Vabljeni k ogledu!

Organizator / Sodelujoči