V Cankarjevi knjižnici Vrhnika bo v mesecu marcu in aprilu razstavljena razstava z naslovom Ekosistemi Slovenije in biodiverziteta. Na osmih panojih bodo predstavljeni osnovni ekosistemi, ki jih najdemo v Sloveniji: gozd, kulturna krajina, visokogorje, naselja, celinske vode, mokrišča, morje in podzemlje. Eden od razlogov za tako bogato biodiverziteto v Sloveniji je njena lega, saj se nahaja na stičišču štirih velikih geografskih regij: alpske, panonske, dinarske in sredozemske.

Razstava je bila narejena v okviru projekta LIFE NATURAVIVA, Biodiverziteta – umetnost življenja, katerega namen je predstaviti bogato biotsko pestrost Slovenije širši javnosti. V projektu sodeluje deset projektnih partnerjev, od tega kar pet naravnih parkov Slovenije.

Vabljeni na ogled razstave.

Organizator / Sodelujoči